خانه / نوار پوشش لوله / راک شیلد ( نوار سخت )

راک شیلد ( نوار سخت )

قسمت هایی از لوله که از نقاط صخره ای و سنگلاخی عبور می کند در صورت کاربرد وزنه های سیمانی بر روی لوله یا قسمت هایی که لوله بایستی به طور ممتد پوشش بتنی شود لازم است به منظور جلوگیری از صدمه دیدن عایق و پوشش لوله (نوار شرینکیبل، نوار سه لایه، نوار پترولاتیوم و … ) بین وزنه با بتن سیمانی و پوشش خارجی لوله از یک یا دولایه راک شیلد ( نوار سخت ) استفاده شود.

royalpooshesh29rockshield-pipe

همچنین ببینید

پتچ تعمیراتی (نوار تعمیراتی)

در هنگام بارگیری و تخلیه و یا حمل و نقل لوله های پوشش دهی شده …