خانه / نوار پوشش لوله / شرینکیبل ( سرجوش حرارتی انقباضی )

شرینکیبل ( سرجوش حرارتی انقباضی )

پس از جوشکاری دو سر لوله های پوشش دهی شده پلی اتیلنی در محل اجرای خطوط لوله ، برای همپوشانی محل اتصال دو سر لوله با پوشش پلی اتیلنی لوله از این نوع نوار شرینکیبل ( سرجوش حرارتی انقباضی ) استفاده می شود که فاز اجرایی آن دارای سه مرحله می باشد:

  • اپوکسی پرایمر دو جزئی A و B
  • نوار شرینکیبل ( نوار گرم حرارتی )
  • کلوزر پتچ ( سر نواری )

royalpooshesh 12

royalpooshesh13CanusaCPS_Logo_web covalence Denso

همچنین ببینید

راک شیلد ( نوار سخت )

قسمت هایی از لوله که از نقاط صخره ای و سنگلاخی عبور می کند در …