خانه / نوار پوشش لوله / سرد ( راپینگ )

سرد ( راپینگ )

این سیستم پوشش ضد خوردگی از نوع سرد بوده و دارای ۳ مرحله اجرایی می باشد:

الف) پرایمر

ب) نوار زیری (سیاه)

ج ) نوار رویی (سفید)

عموماً پرایمر مورد استفاده در این نوع سیستم پوشش از نوع استاندارد p27 بوده و ضخامت نوار های زیری و رویی شامل ۵۰۰ ، ۶۲۵ و ۷۵۰ میکرون و با عرض های مختلف استاندارد از  ۲ اینچ تا ۱۲ اینچ می باشد.

royalpooshesh21

royalpooshesh15

 

sys-wrapping-royalpooshesh-niashimi

sys-wrapping-royalpooshesh-alten

همچنین ببینید

راک شیلد ( نوار سخت )

قسمت هایی از لوله که از نقاط صخره ای و سنگلاخی عبور می کند در …